Het is bekend dat dagelijks door onderzoekers nieuwe soorten worden gevonden, vooral ongewervelden. Dagelijks ook sterven andere soorten uit. Nieuwe zoogdieren worden bijna niet meer ontdekt en zeker geen grote. De waarneming van een 'uitgestorven' soort blijft spectaculair, ook als die met twijfels is omringd. En elke vondst heer haar eigen verhaal.