Op 15 november 20039 organiseerde de Natuurbeschermingscommissie en de Veldbiologische Commissie van de KNNV een themadag in de Uithof in Utrecht over de Flora- en faunawet. Er waren ongeveer tweehonderd deelnemers aanwezig, vijftig meer dan tevoren was gehoopt. De helft bestond uit KNNV-ers, maar er waren ook dertig IVN-ers en zeventig mensen uit andere natuurgroepen, adviesbureaus of overheden. Het was druk die dag, maar de organisatie verliep op rolletjes. Een van de grootste verrassingen was voor velen de uitgebreide informatiemap met hierin alle lezingen en handouts van de workshops. Ook achtergrondinformatie en behandeling van cases was bijgevoegd, zodat de map een aardig naslagwerk is voor mensen die actiefzijn in de natuurbescherming.