Het eiland Walney is zestien kilometer lang en nergens meer dan anderhalve kilometer breed. Het ligt in het zuidelijkste puntje van Cumbria, aan de westkust van Engeland. Het langgerekte eiland vormt een natuurlijke barrière tussen de lerse Zee, Morecambe Bay en de kust en beschermt de haven van Barrow-in-Furness tegen stormen uit het westen. De reis naaf Walney gaat over Jubilee Bridge, een brug gebouwd in 1908 voor eilanders werkzaam op de scheepswerven van Barrow. Een kronkelige, halfverharde weg brengt ons naar het duinreservaat in het zuiden. De ingang van het South Walney Nature Reserve wordt gemarkeerd door een lage stenen muur, karakteristiek voor het Engelse landschap. Hier verandert het groene, door schapen en koeien begraasde land plotseling in een ruige grasvlakte, bevolkt door duizenden meeuwen. Het geluid is overdonderend. Zelfs op de weg zitten tientallen vogels. Ze wachten op laag water en voor de bezoeker gaan ze slechts met tegenzin opzij.