De KNNV-afdeling Epe-Heerde heeft met succes een aantal inventarisatieprojecten uitgevoerd waarbij de vijf werkgroepen jaarrond de deelinventarisaties voor hun rekening namen. Het tastbare resultaat van een dergelijk project is een interessant rapport, waarin naast de inventarisatieverslagen nadrukkelijk ook beheersadviezen zijn opgenomen. Leden van andere KNNV-afdelingen vragen regelmatig hoe het mogelijk is dat de afdeling Epe-Heerde zo'n inventarisatie opzet en ook tot afronding komt. Want laten we wel wezen, het kost tijd en energie, maar het is beslist het proberen waard.