Wereldwijd ziln er volgens de laatste gegevens (PEETERS e .a., 2003) ongeveer 9800 beschreven vogelsoorten maar ruim 10.000 als de taxonomie wordt herzien. De vondst van fossielen van een dinosaurus met vier vleugels, een van de voorouders van de vogel, was een van de belangrijkste vondsten van 2003.De Nederlandse vogelaar moest het doen met het eerste broedgeval van de Grauwe fitis.