Op bomen, planten en paddestoelen komen allerlei soorten gallen voor. Een gal is een vergroeiing van een of meer cellen, die ontstaat doordat een vreemd organisme het plantaardig materiaal binnendringt. Gallen worden veroorzaakt door mijten, insecten (zoals galmuggen, galwespen, bladwespen en bladluizen) en schimmels (roesten, branden en heksenbezems). Het beschadigde weefsel van de plant of de schimmel raakt geprikkeld en probeert de indringer in te kapselen. De indringer maakt vervolgens gebruik van het ontstane weefsel om in te leven en van te eten.