De leeuwerikenspiegel is een in ons land betrekkelijk onbekend lokmiddel dat gebruikt werd bij de vangst van de Veldleeuwerik. Dat deze vogels onweerstaanbaar door het voorwerp worden aangetrokken, is een intrigerend fenomeen, waarvoor tot nu toe geen wetenschappelijke verklaring is gevonden. Het feit dat zoogdieren en vogels kunnen worden gelokt en vogels kunnen worden verjaagd door spiegels, maakt het alleen maar raadselachtiger.