Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap. Het is grotendeels het resultaat van menselijk handelen. Dit geldt wel heel sterk voor het Groene Hart, waar overal in het landschap sporen van menselijk handelen zichtbaar zijn. Het Groene Hart verandert nog steeds, niet alleen door grootschalige projecten, maar ook door veranderingen in de landbouw. De omgeving van Gouda als voorbeeld.