Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom weten we niet precies. Dit jaar gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste gaten in onze kennis over deze bijzondere vogel. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek.