In het najaar van 2015 is een nieuw onderzoek bij Smienten opgestart in de Westwouderpolder, De Woude. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het gedrag van Smienten. Belangrijkste doel is meer informatie te krijgen over onder andere plaatstrouw, gedrag in overwinteringsgebied en ligging van broedgebieden en trekwegen. Het aantal overwinteraars neemt de laatste jaren behoorlijk af. Jacht op deze eendensoort staat jaarlijks in onder andere Noord-Holland ter discussie. Informatie die door ons verzameld wordt zou gebruikt kunnen worden om de soort en de gebieden waar ze voorkomen beter te beschermen.