In de Fitis van eind 2016 werd voor zaterdag 28 januari 2017 de 'winterexcursie met mooie waarnemingen in de AW-duinen’ aangekondigd. Ik wil dit verslagje graag beginnen met een compliment voor Nico en Janine Rensen, die de excursie organiseerden, want er was sprake van een ‘overweldigende belangstelling’! Minstens 40-45 geïnteresseerden ! Bijna meer ‘soorten’ dan de vogelsoorten van die dag zogezegd (en 2 telescopen...).