We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen op de wijze waarop de voorjaars-ALV van 6 april 2017 was ingericht. In plaats van de ‘traditionele’ vergader-opstelling met het bestuur achter een grote tafel en de leden in de zaal, zijn de aanwezigen in drie groepen gesplitst om te discussiëren over het Meerjarenplan 2016-2020 (MJP).