Vogelnamen zijn soms verwarrend. Een Heggenmus is geen mus. En de Visarend is anders dan de naam doet vermoeden geen arend. Binnen de roofvogels vormen Visarenden een eigen familie, maar wel een heel interessante familie. In deze bijdrage van Ruurd Jelle is de Visarend aan de beurt. Naast wat algemene gegevens over deze vogel krijgen we een beeld van de inspanningen, frustraties en ontberingen van een vogelfotograaf die nodig zijn om tot een prachtige foto te komen.