Gedurende 60 jaar, van 1957 tot en met 2016, hebben minimaal 132 vogelsoorten gebroed in de AWD. Bij de zangvogels is dat vooral vastgesteld op basis van zang in de broedtijd. In 2016 werden van die 132 vogelsoorten, 60 soorten niet meer vastgesteld als broedvogel, waardoor er op jaarbasis nog maar 72 soorten overblijven.