Zo, daar gaan we. We zijn lid van de vogelwerkgroep en hebben enkele excursies meegemaakt, maar nu gaan we mee met de trip naar Engeland, Schotland. Nieuwsgierig zijn we geworden toen we het stuk in de Fitis lazen van vorig jaar. Daar stond toch nadrukkelijk bij: meegaan bij een volgende keer!