Er bleek bij de leden van de Vogelwerkgroep veel belangstelling te zijn voor de vaarexcursie op zaterdag 14 mei naar de Eilandspolder. Zoveel, dat één boot niet voldoende was om iedereen een plek te geven. Daarom werd besloten een tweede boot in te zetten, zodat we toch allemaal mee konden.