Het was alweer een aantal jaren geleden dat de Vogelwerkgroep nog een vervolgcursus (vogelherkenning) organiseerde. In 2015 kwamen Johan Stuart, Eef van Huijssteeden, Steve Geelhoed en Berry van der Hoorn echter met een geheel herziene versie op de proppen, die startte in het najaar van 2015 en eindigde in april van dit jaar. De theorieavonden waren uiteraard gericht op soortenkennis en werden aangevuld met thema’s als vliegbeelden, slaapgedrag, biotopen, vogeltrek en evolutie. De bijbehorende excursies waren echter met name gericht op vogeltellingen en -inventarisaties, vooral omdat de veldwerkgroepen van de VWGZKL dringend behoefte hebben aan nieuwe tellers. De hoop is dat de Vervolgcursus mensen enthousiast maakt om mee te doen met huidige of toekomstige vogelinventarisaties.