Het broedseizoen is al weer lang en breed begonnen. En dat betekent dat we weer alert moeten zijn op acties, waarbij per ongeluk of expres broedende vogels worden verstoord dan wel hun nest wordt vernietigd. De regerende Flora- en faunawet geeft regels en voorschriften ter bescherming van broedende vogels. Graag willen we als natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een vinger aan de pols houden wat betreft verstoringen gedurende het broedseizoen. Maar daarvoor hebben wij U nodig. Bij deze onze oproep vooral in de broedtijd ogen en oren wijd open te houden en in geval van verdachte of ongewenste handelingen direct Chris Brunner van de Natuurbeschermingscommissie in te schakelen.