In 1994 zijn meerdere Russische rattenslangen uitgezet in Eelde. Twaalf jaar later haalde de aanwezigheid van de soort de landelijke media. Waarnemingen in tuinen leidden tot commotie in het Drentse dorp. Na het inschakelen van slangenexpert Walter Getreuer van ReptielenZOO “SERPO” door de gemeente, keerde de rust snel terug. In 2012 kwam de soort weer onder de aandacht bij de verschijning van de risicoanalyse. Op basis van de ISEIA score is het ecologische risico van de soort als matig bestempeld (ISEIA categorie B1). Echter, gericht onderzoek naar de soort in Nederland had tot dusver nooit plaatsgevonden en conclusies berustten derhalve logischerwijs op expert judgement en informatie uit het natuurlijk verspreidingsgebied in Oost-Azië. Van 2014 t/m 2016 is vanuit RAVON, in opdracht van Team Invasieve Exoten van de NVWA, intensief onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding en ecologie van deze slangensoort.