De huiskraai is inheems in delen van Zuid-Azië, maar hee andere delen van de wereld bereikt door mee te li en op schepen. Zo dook er in 1994 een paartje huiskraaien op in Hoek van Holland en in datzelfde jaar nog een vogel in Renesse. Gezien de ligging nabij de drukke scheepvaartroute voor de haven van Rotterdam is het waarschijnlijk dat meeli en op schepen ook bij deze vogels het geval is geweest.

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen. (2018). Is het doek gevallen voor de huiskraai in Nederland?. Kijk op Exoten, 6(4), 4–5.