Hibernating larvae Common Frog Usually the larvae of the Common Frog (Rana temporaria) do not hibernate in the Netherlands. However, in 2014 the first observation of hibernating larvae was reported. In 2016 a second observation has been made in a garden pond in Houten (in the centre of the country). These observations may indicate that, under certain circumstances, hibernating larvae of this species are less uncommon than previously suspected. Tot voor kort werd er van uitgegaan dat de larven van de bruine kikker (Rana temporaria) niet overwinteren in Nederland. Echter in 2014 werden de eerste signalen gevonden dat deze larven incidenteel wel overwinteren. Dit werd ondersteund door een tweede waarneming. In een gewone tuinvijver in Houten werden in april 2016 enkele larven gevonden die de winter hadden overleefd. Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ook larven van de bruine kikker overwinteren in Nederland.