Het NEM Meetprogramma Amfibieën heeft inmiddels het 21ste seizoen afgerond. In 1997 is het programma ontworpen en sindsdien zijn honderden vrijwilligers en professionals systematisch gaan monitoren. Gedurende deze jaren is er veel veranderd. Zo berekenen we nog maar voor vijf soorten amfibieëntrends in aantallen, en zijn we voor de overige soorten overgestapt op het berekenen van trends in verspreiding.

, ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

E. Goverse, & M. de Zeeuw. (2017). Resultaten NEM Meetprogramma Amfibieën: aantalstrends. Schubben & Slijm, 9(3), 12–13.