Als coördinator van het Meetnet Reptielen maar ook als validator van Waarneming.nl en de NDFF komt de auteur nogal wat waarnemingen tegen waarbij de begrippen juveniel en subadult verkeerd worden gebruikt. Omdat we streven naar een foutloze databank en omdat genoemde data interessant kan zijn met het oog op studies naar invloed van bijvoorbeeld het klimaat, in dit artikel een duidelijke uitleg en enkele vuistregels.