In 2014 werden voor het 21ste jaar achtereen reptielen geteld. We ontvingen data van 253 trajecten waarop tijdens 1.503 bezoeken 14.940 keer een hagedis of slang werd gezien (figuur 1.). De makkelijk vindbare en alsmaar toenemende zandhagedis werd als vanouds het vaakst gezien, bijna de helft van alle waarnemingen betrof een zandhagedis. De gladde slang werd, ook niet onverwacht, het minst vaak gezien op de trajecten: 188 exemplaren zijn waargenomen. Bij elkaar hebben de reptielen- tellers in 2014 zo’n 3.000 manuren gestoken in het monitoren!

, ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

I. Janssen, & M. de Zeeuw. (2015). Resultaten Meetnet Reptielen 2014 - Bijna alleen maar goed nieuws!. Schubben & Slijm, 7(2), 12–15.