, , , , , , , ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R. Struijk, F. Spikmans, & A. de Bruin. (2011). Meetnet Beek- en Poldervissen 2011. Focus op modder en stenen, nieuwe methodieken & invoerportaal. Schubben & Slijm, 3(4), 12–15.