Schelpen uit de Kattendijk Formatie van Doel, die blijkbaar behoren tot de groep van de Cerithiopsoidea, maar die niet in de publicaties van Marquet (1998, 2001) over deze groep terug te vinden waren. Het bleek snel dat het hier om een nieuwe soort ging.