Op de eerste zondag van de Miste graafactie bij boerderij Brethouwer in september 2013 heb ik veel fijn fossielgruis verzameld uit de Laag van Miste (Afzetting van Aalten, Breda Formatie) uit het mariene Langhiaan. Bij het uitzoeken van de grove fractie (≥ 5mm) heb ik een totaal onverwachte en opmerkelijke vondst gedaan. Niet alleen omdat de soort maar klein is en ze vaak verloren gaat bij het zeven met de grove maaswijdte ≥ 5mm, ook omwille van de grote zeldzaamheid van de soort. Bij het gruis-uitzoeken lag er plots een bijna gave linkerklep van Verticordia puncata Heering, 1950 naar mij te lachen.

, , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Stijn Everaert. (2014). Opmerkelijke vondsten: Verticordia (Verticordia) punctata Heering, 1950 uit het Midden Mioceen (Langhiaan) van Winterswijk-Miste (Nederland). Afzettingen, 35(3), 75–76.