In het Franse Loiregebied komen onder andere afzettingen uit het Mioceen voor. Naast typische fossielen uit de zee, zoals koralen, komen er ook fossielen van het land voor, zoals bijvoorbeeld tanden van herten. De zoogdieren zijn uitputtend beschreven door L. Ginsburg in de periode van 1971 tot en met 2002. Voor een overzicht van alle gevonden gewervelden zie Spijkerman, 2010. Een deel van het Loiregebied was bedekt door zee, maar de kust lag dichtbij (zie Diggelen , 1978 p. 47). De fossielen van het land zijn in zee gespoeld (zie Ginsburg , 2001).