Terwijl de Kluten al weer terug zijn op het Landje van Gruijters in afwachting van het broedseizoen, verzamelt zich een klein groepje mensen in werkkleding bij de overblijfselen van het betonnen vogelscherm. Reden van het treffen is het plan de eilandjes voor de Kluten te herstellen. De oude eilandjes, waar ze de afgelopen twee jaar succesvol op gebroed hebben, zijn zo ver afgeslagen en verspoeld dat er niets meer van over is. Met toestemming van het Recreatieschap Spaarnwoude mogen we de Kluten een handje helpen.