Zoals op veel plaatsen in het land kenden de roofvogels in de AW-duinen een op zich goed broedseizoen. Toch had dat een stuk beter kunnen zijn als de beheersorganisatie Waternet wat omzichtiger de prunusbestrijding en de overbegrazing ter hand had genomen.