Chris van Deursen beschikte over een schier eindeloze nieuwsgierigheid. Vooral wanneer het ging om zaken de natuur betreffende. Overal - maar vooral in de geschiedenis - diepte hij onderwerpen op, die interessant waren voor de Fitis-lezer. Meestal geen tijdgebonden onderwerpen. Chris schreef menig Fitisverhaal voor 'als het mee kan'. Deze bijdrage over de Grote Trap in Kennemerland was zo'n verhaal voor wat je achter de hand houdt. Graag drukken we het nu af als een hommage voor deze vogelaar, die zoveel mooie inspiratie op anderen overbracht.