Het bestuur van de Vogelwerkgroep komt 4x per jaar bijeen. De laatste keer was op 6 juli, waarvan hier het verslag.