Een beetje Kennemerlandse vogelaar kent Ruud Vlek. Is het niet uit de natuurpraktijk, dan is het wel uit zijn vaak historisch getinte beschouwingen over het omgaan met vogels in een grijs verleden. Vlek heeft een groot historisch besef en geniet van het ontrafelen van veel geheimen die de geschiedenis in zich draagt. Daarin staat hij niet alleen. Er zijn nogal wat vogelaars, die zich graag verdiepen in hoe hun voorgangers zich als natuurontdekkers gedroegen en hoeveel plezier ze zichzelf daarmee verschaften.