Verslag van een excursie naar het Bekken van Parijs