Al langer is bekend dat in de omgeving van Winterswijk een ongeveer 15 miljoen jaar oude fossielrijke kleilaag (in Miste is het geen klei, maar zand) uit het Mioceen tot op enkele meters onder het maaiveld te vinden is, of op sommige plaatsen zelfs dagzoomt onder dunne kwartaire afzettingen.