Op 17 januari heeft VWG-lid en regiogenoot Michiel Boeken een lezing gehouden over de vogels van Saba en zijn onderzoek naar Roodsnavel-keerkingvogels aldaar. Nu zijn keerkringvogels niet bepaald veel voor-komend in Zuid-Kennemerland. Uit de regio is slechts een waarneming bekend die nooit bij de CDNA is ingediend: 20 augustus 1990 zag Hans Groot een vogel tijdens een zeetrektelling in Bloemendaal aan Zee langsvliegen. Dit artikel gaat dan ook over het onderzoek op Saba.