Op 14 januari 2013 sloeg het weer om in Nederland en werd het winter! Na een rustige en relatief warme eerste helft van januari kwam de eerste sneeuw van dit jaar in de avond van 14 januari, vooral in het zuiden van ons land. Sneeuwval en ook vorst leiden regelmatig tot vertrek van vogels die geen voedsel meer kunnen vinden en alsnog besluiten naar het zuiden te gaan. Vooral ganzen, eenden, Kieviten en/of Veldleeuweriken zijn dan vaak in grote aantallen overtrekkend te bewonderen.