Op 12 januari 2013 is Jos Kluiters op 75-jarige leeftijd overleden. Jos Kluiters was van 1983 tot 1989 voorzitter van de Vogelwerkgroep Haarlem. Onder zijn leiding veranderde die naam in 1988 in Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De betekenis van Jos Kluiters voor de bescherming van vogels reikt verder dan Zuid-Kennemerland. Hij was ook interim directeur van Vogelbescherming Nederland en hoofdredacteur van het blad Vogels.