In oktober 2012 zijn de werkzaamheden in de zeereep net ten noorden van Parnassia gestart. Werkzaamheden die als doel hebben om vijf windsleuven in de zeereep te graven en zo de zeereep weer te laten stuiven. Het zijn werkzaamheden die vallen onder de plannen van de Noordwest Natuurkern. In deze bijdrage vertellen we iets over de achtergronden van de Noordwest Natuurkern en over de verwachtingen met betrekking tot de vogels.