Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/ a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De VWG Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.