Praktische mededelingen m.b.t. de excursies en excursies die hebben plaatsgevonden in 2018