De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Dick Hoek, Jelle van Dijk, Kees Verweij, Bas van den Burg, Arie Cramer, Jan Glasbergen, … Noël Aarts. (1992). Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1991. De Strandloper, 24(1), 14–18.