De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Rien Sluijs, Ees Aartse, B. Heethuis, J. van Saase, Th. van Trigt, W. van Leeuwen, … H. Veefkind-Lieneman. (1992). Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1991. De Strandloper, 24(1), 18–23.