De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Rien Sluijs, Hein Verkade, Frank van Duivenvoorde, Kees Verweij, Jelle van Dijk, Arie Cramer, … Dick Hoek. (1993). Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1992. De Strandloper, 25(1), 11–15.