De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Rien Sluijs, Arie Cramer, Jan Glasbergen, Jelle van Dijk, Marian Bos, Dick Hoek, … Richard Zonneveld. (1994). Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1993. De Strandloper, 26(1), 12–16.