De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Rien Sluijs, E. Aartse, H. van Emmerik, W. Baalbergen, H. Veefkind-Lieneman, B. Heethuis, … W. van Leeuwen. (1994). Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1993. De Strandloper, 26(1), 17–21.