De Gierzwaluw

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Amsterdam

R. Vlek. (1995). Het Vogelrariteitenkabinet van Amsterdam, Appendix; lijst van waargenomen vogelsoorten, die met zekerheid, vermoedelijk of mogelijk uit gevangenschap, introductie of transport afkomstig zijn. De Gierzwaluw, 33(3), 140–140.