Een heel groot deel van de paddenwerkgroepen geeft hun overzetresultaten aan ons door via Padden.nu. Het project loopt inmiddels 10 jaar. Daardoor is het voor de drie meest algemene soorten (gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander) mogelijk om trends te berekenen. Hier bespreken we kort de trends die zijn berekend over de laatste 10 jaar.

, , , , ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R. van Leeningen, & J. Herder. (2019). Zorgelijke ontwikkeling gewone pad. Schubben & Slijm, 11(1), 17–17.