Niet veel lezers van de Fitis zullen weten dat ik buiten mijn passie voor de natuur en in het bijzonder de vogels, nog een passie heb. Dat is de historie van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), in het bijzonder de archeologie. Mijn belangstelling hiervoor was altijd al sluimerend aanwezig en ik las ieder artikel over opgravingen en vondsten van bijvoorbeeld Vikingschatten die gevonden werden. Een erg verlate vondst van Oehoebotten in de AWD bracht mijn passie voor archeologie en vogels samen.