Op 20 mei 2018 bevond zich een mannetje Kleine Zwartkop in de duinen bij Parnassia. Dit is een nieuwe soort voor het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en pas de tiende waarneming voor Nederland. In deze bijdrage een samenvatting van deze waarneming.